Giỏ hàng

Ceiling Speakers

JBL 8124 Full-Range In-Ceiling Loudspeaker

JBL 8124 Full-Range In-Ceiling Loudspeaker.Clear, High-Fidelity PerformanceDog-ears for easy Blind Mount InstallationsHigh Sensitivity (93 dB, 1W, 1m) for...

Giá: liên hệ

JBL 8128 Full-Range In-Ceiling Loudspeaker

JBL 8128 Full-Range In-Ceiling Loudspeaker.Clear, High-Fidelity PerformanceDog-ears for easy Blind Mount InstallationsHigh Sensitivity (97 dB, 1W, 1m) for...

Giá: liên hệ

JBL 8138 Full-Range In-Ceiling Loudspeaker

JBL 8138 Full-Range In-Ceiling Loudspeaker.Thiết kế thời trang, hiện đại, tông màu trắng phù hợp với nhiều không...

Giá: liên hệ

JBL Control 12C-VA Coaxial Ceiling Loudspeaker

JBL Control 12C-VA Coaxial Ceiling Loudspeaker.Control 12C-VA là loa toàn dãi đường kính 76 mm (3.0 inch)...

Giá: liên hệ

JBL Control 14C-VA Co-axial Ceiling Loudspeaker

JBL Control 14C-VA Co-axial Ceiling Loudspeaker.Control 18C/T là loa toàn dãi đường kính 100 mm (4.0 inches) sử...

Giá: liên hệ

JBL Control 16C-VA Co-axial Ceiling Loudspeaker

JBL Control 16C-VA Co-axial Ceiling Loudspeaker.Control 16C-VA is a full-range, EN54-24 certified ceiling speaker consisting of a 165...

Giá: liên hệ

JBL Control 16C/T Coaxial Ceiling Loudspeaker.

JBL Control 16C/T Coaxial Ceiling Loudspeaker.JBL Control 16C/T là loa toàn dãi đường kính 165 mm (6.5 inches)...

Giá: liên hệ

JBL Control 18C/T Coaxial Ceiling Loudspeaker

JBL Control 18C/T Coaxial Ceiling Loudspeaker.Control 18C/T là loa toàn dãi đường kính 200 mm (8.0 inch) sử...

Giá: liên hệ

JBL Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

JBL Control 19CS In-Ceiling Subwoofer.Loa JBL Control 19CS sử dụng công nghệ cao của JBL để cung cấp...

Giá: liên hệ

JBL Control 19CST In-Ceiling Subwoofer

JBL Control 19CST In-Ceiling Subwoofer.Loa JBL Control 19CST sử dụng công nghệ cao của JBL để cung cấp...

Giá: liên hệ

JBL Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

JBL Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers.JBL Control 24C là loại loa âm trần nhỏ gọn, cung cấp...

Giá: liên hệ

JBL Control 24C Micro Background Music Ceiling Loudspeakers

JBL Control 24C Micro Background Music Ceiling Loudspeakers.JBL Control 24C Micro là loại loa âm trần nhỏ gọn,...

Giá: liên hệ

JBL Control 24CT Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

JBL Control 24CT Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers.JBL Control 24CT là loại loa âm trần nhỏ gọn, cung cấp...

Giá: liên hệ

JBL Control 24CT Micro Background Music Ceiling Loudspeakers

JBL Control 24CT Micro Background Music Ceiling Loudspeakers.JBL Control 24C Micro là loại loa âm trần nhỏ gọn,...

Giá: liên hệ

JBL Control 26C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

JBL Control 26C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers.JBL Control 26C là loại loa âm trần nhỏ gọn, cung cấp...

Giá: liên hệ

JBL Control 26CT Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

JBL Control 26CT Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers.JBL Control 26CT là loại loa âm trần nhỏ gọn, cung cấp...

Giá: liên hệ