Giỏ hàng

Amply dành cho công trình


JBL VMA 260 Mixer Amplifiers

JBL VMA 260 Mixer Amplifiers 2 Output Of 60-Watts Of Power.Amply chuyên dụng để setup hệ thống âm thanh...

Giá: liên hệ

JBL VMA1120 Mixer Amplifiers

JBL VMA1120 Mixer Amplifiers 1 Output Of 120-Watts Of Power.Amply chuyên dụng để setup hệ thống âm thanh với...

Giá: liên hệ

JBL VMA1140 Mixer Amplifiers

JBL VMA1140 Mixer Amplifiers 1 Output Of 240-Watts Of Power.Amply chuyên dụng để setup hệ thống âm thanh...

Giá: liên hệ

JBL VMA160 Mixer Amplifiers

JBL VMA160 Mixer Amplifiers 1 Output Of 60-Watts Of Power.Amply chuyên dụng để setup hệ thống âm thanh với...

Giá: liên hệ

JBL VMA2120 Mixer Amplifiers

JBL VMA2120 Mixer Amplifiers 2 Output Of 120-Watts Of Power.Amply chuyên dụng để setup hệ thống âm thanh...

Giá: liên hệ