Giỏ hàng

VIETNAM AUDIO VISUAL EQUIPMENT SHOW 2020 - AV Show 2020

Thời gian: Đã Huỷ
Địa điểm:
Đã Huỷ


EXHIBITS IN AVSHOW

  • Loud speakers
  • Amplifiers, pre-amplifiers
  • Máy chơi nhạc VCD, CD, DVD, HDVD, SACD, TAPE
  • Các loại trình chiếu Tivi Plasma-LCD-CRT, máy chiếu
  • Sản phẩm đĩa, băng và tạp chí
  • Các loại nhạc cụ, Camera/Recorder, Video Recorder, Photo film
  • Các vật dụng điện khác